Lịch bóng đá Guinness ICC 2019

Bóng đá thế giới
Vòng 1
Giờ Chủ nhà Tỷ số Đội khách hiệp 1
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 17-07-2019
FT

Fiorentina

2 - 1

Chivas Guad.

1 - 1
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 18-07-2019
FT

Arsenal

2 - 1

Bayern Munich

0 - 0
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 20-07-2019
FT 1

Man Utd

1 - 0

Inter Milan

0 - 0
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 21-07-2019
FT

Benfica

3 - 0

Chivas Guad.

1 - 0
FT

Arsenal

3 - 0

Fiorentina

1 - 0
FT 1

Bayern Munich

3 - 1

Real Madrid

1 - 0
FT

Juventus

2 - 3

Tottenham

0 - 1
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 24-07-2019
FT 31

Real Madrid

2 - 2

Arsenal

0 - 2
31' 31

Chivas Guad.

0 - 0

Atletico Madrid

0 - 0
FT

Bayern Munich

1 - 0

AC Milan

1 - 0
FT 1

Juventus

1 - 1

Inter Milan

0 - 1
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 25-07-2019
FT

Fiorentina

1 - 2

Benfica

1 - 1
FT 2

Tottenham

1 - 2

Man Utd

0 - 1
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 27-07-2019
FT 1

Real Madrid

3 - 7

Atletico Madrid

0 - 5
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 29-07-2019
FT

AC Milan

0 - 1

Benfica

0 - 0
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 03-08-2019
FT 1

Man Utd

2 - 2

AC Milan

1 - 1
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 04-08-2019
FT

Tottenham

1 - 1

Inter Milan

1 - 1
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 10-08-2019
FT 2

Atletico Madrid

2 - 1

Juventus

2 - 1